Σώμα Ελλήνων Προσκόπων: Σεμινάριο Δράσεων Ορεινού Περιβάλλοντος, 8 – 9 Απριλίου 2023, Προσκοπικό Κέντρο Συκιάς

https://www.facebook.com/groups/3063736247068091