Πρόγραμμα του Ναού Αγίου Γεωργίου Κονιάκου, 9 – 23 Απριλίου 2023