Έναρξη Βασικής Εκπαίδευσης Νέων Εθελοντών Διασωστών, 8 – 9 Απριλίου 2023, Άμφισσα