Ευχές για το Πάσχα από τον Ευάγγελο Κούκουζα (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας)