* Αρχική

Ευχές για το Πάσχα από τον Κωνσταντίνο Γαλάνη (Εντεταλμένος Σύμβουλος Παιδείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας)

* Αρχική

Ευχές για το Πάσχα από τον Ευάγγελο Κούκουζα (Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας)