Δωρεάν Μαστογραφικός Έλεγχος σε Τριζόνια – Γλυφάδα (4.9.2023) και Ερατεινή (5.9.2023)