Εθελοντικός υποβρύχιος καθαρισμός στα Τριζόνια, στις 5 Νοεμβρίου 2023, 11.00