Γενική Συνέλευση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γλυφάδας Δωρίδας για τροποποίηση του Καταστατικού, στις 29 Νοεμβρίου 2023, 19.00 – 20.00, στο Γραφείο του Συλλόγου (Γλυφάδα Δωρίδας)