Παζάρι του Γενικού Λυκείου Ευπαλίου, στο Ευπάλιο (23/12/2023, 10.30 – 14.00) και στη Γλυφάδα Δωρίδας (24/12/2023, 10.30 – 14.00)