Το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδος γνωμοδότησε αρνητικά για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στις ΔΕ Τολοφώνας και Λιδωρικίου

στη θέση «Μαλανδρίνο» των ΔΕ Τολοφώνας και Λιδωρικίου

Συγκέντρωση υπογραφών για να μην εγκατασταθεί φωτοβολταϊκός σταθμός στο Μαλανδρίνο Δωρίδας