Δήμος Δωρίδος: Οι επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν δημοτικούς κοινόχρηστους κοινόχρηστους να προσέλθουν για υποβολή σχετικής αίτησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

Ο Δήμος Δωρίδος ενημερώνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του και χρησιμοποιούν ή προτίθενται να χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστο χώρο για το έτος 2024, να προσέλθουν εγκαίρως το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ,Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου, προκειμένου να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2634350025 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9.00 έως 14.00 (Μόραλης Θεόδωρος).