Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, 9 Ιουνίου 2023, 10.00 – 14.00, Περιφερειακό Ιατρείο Ερατεινής

Κάθε δεύτερη Παρασκευή