Ντότσικας Tours (Δωρίδα – Άμφισσα): Εκδρομή σε Βόλο – Πορταριά – Μακρυνίσα, στις 18 Φεβρουαρίου 2024