Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Φωκίδας: Διαδικτυακή Παρουσίαση των Δράσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», στις 12 Φεβρουαρίου 2024, 18.00

https://us02web.zoom.us/j/85329461689?pwd=TmhwZnlNZTRqeFBBbHFpMkdFb0RuQT09