«Γνώρισε το Μουσικό Σχολείο Άμφισσας», για μαθητές Ε’ και Στ’ Τάξης Δημοτικού, Δευτέρα 15.10 – 16.00, έναρξη: 4 Μαρτίου 2024