Δήμος Δωρίδος: Ενημέρωση για τη δυνατότητα υποβολής αίτησης επιχορήγησης για την τηλεοπτική κάλυψη στις Λευκές Περιοχές, έως 15 Μαρτίου 2024

Λιδωρίκι, 5/3/2024

Δελτίο Τύπου

Τηλεοπτική κάλυψη στις Λευκές Περιοχές

Έως τις 15.03.2024 ώρα 21.00, οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (λευκές περιοχές), έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης επιχορήγησης για πρόσβαση σε προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, είτε ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας gov.gr, είτε μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης, ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας gov.gr  , είναι:

 • Οι κωδικοί  taxisnet
 • Ο ενδεκαψήφιος αριθμός Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Η ηλεκτρονική  διεύθυνση (email)
 • Οι αριθμοί  σταθερού και  κινητού  τηλεφώνου

Τα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης, μέσω ΚΕΠ, είναι:

 • Το δελτίο  αστυνομικής  ταυτότητας
 • Ο ενδεκαψήφιος αριθμός Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

Οι αιτήσεις αφορούν:

 • Επίγεια ευρυεκπομπή
 • Δορυφορική ευρυεκπομπή

Το πρόγραμμα επιδότησης προβλέπει:

  • τη χορήγηση και εγκατάσταση του απαραίτητου ευρυζωνικού εξοπλισμού, όπου απαιτείται
  • 8 χρόνια πρόσβασης σε προγράμματα εθνικής και τοπικής εμβέλειας
  • 8 χρόνια εγγύησης εξοπλισμού και της εγκατάστασής του, όταν αυτός απαιτείται 
 • Ελεύθερη επιλογή παρόχου
 • η επιδότηση αφορά σε νοικοκυριά και όχι σε μεμονωμένους δικαιούχους ή επιχειρήσεις και αφορά αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ακίνητο που θα δηλωθεί στην αίτηση
 • το ποσό της επιδότησης δίνεται απευθείας στον πάροχο που θα επιλεγεί μετά από εξουσιοδότηση του αιτούντα
 • την αίτηση υποβάλουν και όσοι από τους δικαιούχους των νοικοκυριών θέλουν να διορθώσουν λανθασμένα στοιχεία παλαιότερης αίτησης στο πλαίσιο της δράσης

Για καλύτερη ενημέρωση, ακολουθούν οι παρακάτω χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Αιτήσεις μέχρι 15  Μαρτίου 2024 ώρα 21:00

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/leukes-periohes?

Δείτε εδώ αν η περιοχή σας ανήκει στις λευκές περιοχές 

https://white-areas.gov.gr

Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο 2152157840 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00 ή με e-mail στη διεύθυνση  helpdesk@tvcoverage.gr.