«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποίησης εργασιών επισκευής και συντήρησης στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής»