Εθελοντική Αιμοδοσία στην Ερατεινή (Περιφερειακό Ιατρείο), στις 26 Μαρτίου 2024, 17.30 – 20.00