Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς στη Φωκίδα – Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024: Μέση Κατηγορία