ΚΤΕΛ Φωκίδας: Αλλαγές στα δρομολόγια 26, 27 και 28 Οκτωβρίου 2022

www.ktel-fokidas.gr

* Στις 26/10/2022 θα πραγματοποιηθεί έκτακτο δρομολόγιο:

11.00 Άμφισσα – Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη

* Στις 27/10/2022 θα πραγματοποιηθούν έκτακτα δρομολόγια:

8.30 Αθήνα – Λιδωρίκι

10.30 Αθήνα – Λιδωρίκι – Ναύπακτος,

15.00 Αθήνα – Ναύπακτος

18.00 Αθήνα – Ερατεινή

11.45 Άμφισσα – Λιδωρίκι

15.15 Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Λαμία – Άμφισσα

16.00 Άμφισσα – Λαμία – Λάρισα – Θεσσαλονίκη

6.00 και 14.00 Άμφισσα – Ιτέα – Πάτρα

12.40 και 18.10 Πάτρα – Ιτέα – Άμφισσα

21.00 Ιτέα – Γαλαξείδι – Ερατεινή

* Στις 28/10/2022 λόγω αργίας θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια ως ισχύουν κάθε Κυριακή, εκτός από τα δρομολόγια που ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν:

13.30 Ναύπακτος – Ιτέα

16.00 Άμφισσα – Θεσσαλονίκη

15.15 Θεσσαλονίκη – Άμφισσα

18.15 Άμφισσα – Πάτρα

Ενώ, θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια:

7.15 Άμφισσα – Λαμία

12.30 Λαμία – Άμφισσα

Επίσης, τα δρομολόγια της γραμμής Αθηνών θα διαμορφωθούν ως εξής:

14.45 Ερατεινή – Ιτέα – Αθήνα

8.30 Αθήνα – Ιτέα – Άμφισσα

10.30 Αθήνα – Ερατεινή και Λιδωρίκι

15.00 Αθήνα – Ναύπακτος

18.00 Αθήνα – Ιτέα – Άμφισσα