Έναρξη του Φιλολογικού Τμήματος του Λυκείου Ελληνίδων Φωκίδας, 1 Νοεμβρίου 2022, Ερατεινή