Το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Παραρτήματος Φωκίδας του Λυκείου των Ελληνίδων (Γαλαξείδι, Ερατεινή, Λιδωρίκι)